Klubbvatten - LuleåFlugFiskeKlubb


Vitabborrtjärn
Vitabborrtjärn är en riktig pärla med kristallklart vatten.
Sjön som är en källsjö ligger 6 mil från Luleå är belägen mellan Boden och Niemisel på
toppen av ett berg med vacker utsikt över Råneälvdal.

Sjön är ca 3,5 hektar med största djup på 17-18 m.
Trots djupet visar sig fiskarna gärna i ytan över hela sjön i sin jakt på insekter och eller småfisk.
Det klara vattnet gör att man ofta ser fisken när de kommer sökande efter insekter intill land.

Går man upp på någon av de två mindre bergstopparna 200 m från sjön har man en fantastisk utsikt över Råneälvdal.
Vitabborrtjärn ingår sedan år 2007 i ett natura 2000 område, vilket vittnar om en vacker och omväxlande biotop.

vitabborrtjärn innehåller såväl öring och regnbåge i fin storlek som röding i god kondition.
Sjön anses av många som svårfiskad men du kan med lite tur träffa rätt och ha ett fanastiskt fiske.


Långtjärnen
Långtjärnen nås lätt genom att en fin skogsbilväg går ända fram till sjön.
Den ligger vackert på en tallhed nedanför ett mindre berg.
Sjön har hög vattenkvalité med klart vatten och är trots det relativt näringsrik
vilket gör att fiskens tillväxt blir hög.
Vi har sedan 2006 (som var första året vi hade sjön) planterat både regnbåge och öring och
planen är att fortsätta plantera 1-2 gånger per år, regnbåge, öring och röding.

Sjön som är ca 8ha har formen av ett timglas med en kraftigt markerad midja på mitten där den är 50- 60 meter bred.
Största uppmätta djup är 8,6 meter och sjön har hård botten med bl a sand och enstaka större stenar runt större
delen av strandzonen. Det gör att någon form av vadare är bra att ha för att komma någon meter ut.
Det gör det lättare nå fisken från land på många platser. Även för flytringsfiske passar sjön utmärkt.
Vid sjön finner du tre fina eldplatser och ett timrat vindskydd med toalett.

Under tidigare år planterade SCA fisk i sjön vilken höll en mycket hög kvalité.
Troligtvis finns det även ett självreproducerande bestånd av röding i sjön vilket visar klassen på sjön.


Gå med och ta del av "våra" vatten DU med!!!